خرید آسان 

 در این روش بدون ثبت نام و به صورت ساده بعد از انتخاب محصول به در گاه انتقال داده شده و در اولین فرصت محصول مورد نظر برای شما ایمیل می شود.

روش دوم

بعد از انتخاب پنل کاربری وارد قسمت مدیریت شده و ثبت نام کرده و محصولات خود را مدیریت می نمایید

Copyright © 2015-2017